32.4 C
Caransebeş
34.7 C
Reșița
30.5 C
Oţelu Roşu
vineri 12 iulie 2024

10 luni de lucrări la linia de cale ferată din zona Caransebeș

Politică

În cadrul Colegiului Prefectural s-a prezentat o informare de către CFR Regionala Timișoara, Secția Caransebeș cu privire la activitatea desfășurată de la începutul anului și până la sfârșitul lunii octombrie pentru îmbunătățirea infrastructurii pe calea ferată.

Profilul de activitate al secției de linii constă în întreținerea liniei, a terasamentelor, a podurilor, podețelor, tunelelor (lucrări de artă), precum și exploatarea utilajelor (material rulant feroviar propriu, mașini de mică mecanizare, mașini de mecanizare de mare capacitate , etc.).

Întreținerea curentă  se efectuează zilnic, pe tot parcursul anului și are la bază recensământul anual de lucrări și  de materiale, prestațiile zilnice având un caracter relativ restrâns. La terminarea lucrărilor, de regulă se permite circulația trenurilor cu viteza stabilită. Lucrările de reparație periodica a liniei au un caracter ciclic și presupun un volum mare de prestații, inclusiv mecanizare grea. Activitățile pe care Secția L1 Caransebeș le-a realizat pentru menținerea siguranței circulației la nivelul întregii secții de linii prin întreținerea curenta pe 10 luni au fost de înlocuire traverse normale lemn noi, de beton, spațiale pentru poduri, rectificat ecartament, recondiționat traverse beton armat.

De asemenea au fost curățate albiile podurilor și podețelor, în special cele cu cursuri de apă care la ploi abundente pot produce inundații ale terasamentului caii ferate, din cauza secțiunii de scurgere micșorate. Au fost efectuat și lucrări de întreținere tuneluri, revizie și curățare portale + santuri de garda, curățare rigole în tuneluri:

-6 tunele pe linia Vârciorova – Orșova

-14 tunele pe linia Oravița – Anina

-1 tunel pe linia Berzovia – Oravița

S-au efectuat lucrări de curățare stânci de pe versanți, zone puncte periculoase: Secția de circulație Vârciorova – Caransebeș: Orșova – Valea Cernei km. 392+550/800, Valea Cernei – Topleț km. 396+500 – 397+520, Mehadia – Iablanița km.413+850 – 414+850., Teregova Armeniș km. 445+600 – 446+000, km. 447+200 – 447+900.

Tot în această perioada s-au făcut și lucrări de curățare ziduri de sprijin, lucrări de curățare șanțuri, lucrări de asigurare a vizibilității la trecerile la nivel care s-a realizat prin lucrări de defrișare a vegetației. Asigurarea gabaritului de libera trecere prin  tăierea vegetației pe raza Secției L1 Caransebeș s-a realizat o suprafață de 133.310 mp. Erbicidarea căii la treceri la nivel urmare lucrărilor de taiere a vegetației. Lucrări erbicidare linia 100 Caransebeș-Orșova cu Vagon Erbicidare: s-a realizat pe o suprafață de 120.000 mp. Lucrări de combatere a ambroziei, în contextul respectării prevederilor Legii nr. 62/2018:Balta Sărată-Caransebes, TN – 5.530 m.p.Stația Balta Sărată-2.400 mp, Stația Caransebeș – 22.600 m.p, totalul fiind de 30.530 m.p, a informat ing. Otilia Simu, șef Secție L.1 Caransebeș.

spot_img

Actualitate