16.1 C
Caransebeş
17.7 C
Reșița
15.1 C
Oţelu Roşu
miercuri 22 mai 2024

Post vacant la Primăria Caransebeș

Politică

Primăria Municipiului Caransebeș

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș, organizat în temeiul art. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916/24.IX.2021, prin care se instituie derogarea de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, potrivit căreia pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020, pot fi desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2021 – 1 post vacant de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Autorizari și control comercial al Directiei urbanism și administratie locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.http://primaria-caransebes.ro/…/anunt%20concurs…

spot_img

Actualitate