13.2 C
Caransebeş
12.7 C
Reșița
12.8 C
Oţelu Roşu
sâmbătă 13 aprilie 2024

Dumitru Rujan a votat pentru drepturile militarilor!

Politică

A fost adoptată modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român și acordarea mai multor drepturi. Deputatul Dumitru Rujan a votat pentru modificarea legii care aduce beneficii militarilor.

Drepturile personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații fac referire la militarii invalizi, civilii invalizi, răniții și personalul participant care au dobândit afecțiuni fizice, aceștia beneficiind de dreptul la tratament și/sau asistență psihologică în țară sau în străinătate, la tratament de recuperare gratuit în instituții medicale de profil, la asistență pentru reconversie profesională și reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III, la orteze, proteze, produse medicale ortopedice și alte produse și dispozitive medicale gratuite, precum și repararea și înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Aceeași lege face referire la dreptul de a primi și a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere, la asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare sau civile, la închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației publice, la o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune și televiziune, a abonamentului lunar de telefonie și a transportului lunar, ce se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestuia împuternicit prin procură.

Personalul participant care a dobândit afecțiuni psihice beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) și lit. f)-i).(3) La cererea militarilor invalizi, civililor invalizi sau a persoanelor în grija cărora se află aceștia, potrivit legii, pot fi asigurate servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, în centre de asistență socială, de asistență medico-socială și de psihologie operațională înființate de către instituții din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Personalul prevăzut la alin. (1) și (2), precum și membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condițiile și pentru activitățile stabilite prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, de următoarele drepturi: a) transport gratuit dus-întors la instituțiile medicale de profil din țară, la evenimentele la care sunt invitați de instituțiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sau de alte instituții, precum și la alte activități necesare pentru refacerea fizică și psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezența acestuia; b) cazare gratuită în spațiile aflate în administrarea instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, de care aparțin.(5) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul participant și însoțitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituției de care aparține.(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soț sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare și la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituției de care aparține, în condițiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(7) Personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului statului român care este evacuat medical din zona de operații în spitale din străinătate, precum și însoțitorii acestuia din zona de operații beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operația respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca, după această dată, să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (5).(8) Metodologia privind asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(7) se stabilește prin ordin al conducătorului instituției din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Este un proiect pe care l-am semnat și susținut alături de colegii senatori Nicoleta Pauliuc, Nicolae Ionel Ciucă și deputații Sorin Moldovan, Liviu Balint, Adrian Cozma, Constantin Șovăială, Antonel Tănase, Mugur Cozmanciuc, Gabriel Plăiașu și Pavel Popescu. Ca sa ne fie bine, sa fim respectați , trebuie sa ne respectam noi înșine ca oameni și ca națiune. Vorbesc de valori, patriotism, integritate și excelență profesională, dovadă stă profesionalismul și dăruirea dovedite de militari în teatrele de operații”, ne-a precizat deputatul PNL de Caraș-Severin, Dumitru Rujan. 

spot_img

Actualitate