21.5 C
Caransebeş
22.7 C
Reșița
23.7 C
Oţelu Roşu
miercuri 10 august 2022

Interes pentru Parcul Național Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale

Politică

La Sasca Montană a avut loc, zilele trecute conferința de lansare a proiectului “Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”.

Evenimentul a fost organizate de R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA, lider de proiect, în parteneriat cu WWF România și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și s-a bucurat de prezența a peste 50 de persoane, reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale, ai autorităților și instituțiilor publice din Banat, alături de parteneri media și exponenți ai comunităților locale.

În cadrul conferinței au fost prezentate atât obiectivele generale ale proiectului cât și obiectivele specifice cu privire la actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse, conștientizarea populației privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000.

Revizuirea planului de management pentru Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse este un proces participanți. Este nevoie de aportul tuturor factorilor implicați – autorități, reprezentanți ai comunităților locale, nu doar a celor din unitatea de implementare a proiectului. Planul de management obținut trebuie să fie unul echilibrat, care să poată fi implementat atât în beneficiul biodiversității, cât și al locuitorilor din zonă”, a subliniat Raluca Peternel, manager de proiect.

Conferința a fost presărată cu prezentări despre subiecte precum habitatele forestiere și acvatice, protejarea carstului și a peșterilor și aportul pe care acest proiect il poate aduce dezvoltării sustenabile a comunităților locale din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.

Proiectul „Îmbunățățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional
suprapuse prin revizuirea planului de management integrat” se va derula până în decembrie 2023 și are o valoare totală de 20,772,680.20 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020, informează Cristina Curelea, expert comunicator.

spot_img

Actualitate