21.2 C
Caransebeş
20.7 C
Reșița
20.2 C
Oţelu Roşu
vineri 14 iunie 2024

Anunț, locuri de parcare

Politică

ANUNŢ Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947, reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea în data de 03 februarie 2022, ora 1500 , a procedurii de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare situate în parcarea amenajată pe str. Aleea Trandafirilor (între bl. nr.1 şi bl.nr. 2), pentru perioada cuprinsă între data atribuirii și 31.12.2024 . Procedura se organizează la Primăria municipiului Caransebeș, în baza prevederilor H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021 . La procedura de atribuire/licitaţie pot participa persoanele care au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării :bl. nr. 1 ( sc.A, sc. B), bl. nr.2( sc.A, sc. B)- str. Aleea Trandafirilor şi bl. nr. 2, sc.A – str.Aleea Liliacului , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, locatarii vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de 02 februarie 2022, orele 12 00, data limită , următoarele documente: – Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat ; – Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. – în cazul în care solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ; – Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă – copie ; – Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc – Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul); – Certificat de atestare fiscală. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare. Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing. Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 .

Articolul precedent
Articolul următor
spot_img

Actualitate