13.7 C
Caransebeş
14.7 C
Reșița
12.9 C
Oţelu Roşu
joi 23 mai 2024

Ședință CL Caransebes

Politică

Dispozitie privind convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 28.03.2024

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.a), alin. (5) și art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 28.03.2024, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexă ce face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) și art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la Dispozitia nr. / 22.03.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2024

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2024.

2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de îndată în data de 15.03.2024.

3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebeș și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GUGULANIA LAND S.R.L. Caransebeș, pe anul 2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Caransebeș a unor fonduri pentru Catedrala Episcopială Înviere Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din municipiul Caransebeș, conform O.G. nr. 82/2001.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Caransebeș a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheoerghe din municipiul Caransebeș, conform O.G. nr. 82/2001.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Paște în municipiul Caransebeș, în perioada 01.04.2024 – 02.05.2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de eficientizare a înscrierii datelor în Registrul Agricol, la Compartimentul Registru Agricol.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 8203/22.04.2010, încheait între ADI ACVA BANAT și S.C. AQUACARAȘ S.A. cu lucrările de canalizare menajeră și branșament apă, preluate de municipiul Caransebeș, cs urmare a renunțarii de către proprietarii acestora.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren, în condițiile Legii nr. 15/2003, pe durata existenței construcției în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren pentru neînceperea construcţiei locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. – Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, doamnei Calina Maria Lavinia, Cetățean de Onoare al municipiului Caransebeș, a terenului înscris în CF nr. 45639 Caransebeș, în suprafața de 468 mp, proprietatea privată a municipipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, domnului Matei Robert-Alexandru, Cetățean de Onoare al municipiului Caransebeș, a terenului înscris în CF nr. 45635 Caransebeș, în suprafața de 470 mp, proprietatea privată a municipipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Caransebeș și domnul Pascotă Gheorghe Ovidiu și doamna Pascotă Corina.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Caransebeș a terenului situat în intravilanul municipiului Caransebeș, identificat în CF nr. 42634 Caransebeș, nr. cad 42634 în suprafata de 38.33 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16.- Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Caransebeș a terenului situat în intravilanul municipiului Caransebeș, identificat în CF nr. 38788 Caransebes, nr. cad 38788, în suprafață de 514 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

17.- Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a municipiului Caransebeș a terenului situat în intravilanul municipiului Caransebeș, identificat în CF nr. 42207 Caransebeș, nr. cad 42207 în suprafață de 73.16 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

18.- Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr.46951-C1 Caransebeș, nr.cad. 46951, proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

19.- Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr.45653-C1 Caransebeș, nr.cad. 45653, proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

20.- Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr.45651-C1 Caransebeș, nr.cad. 45651, proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

21.- Proiect de hotarare privind însușirea documentatiei cadastrale și alipirea terenurilor înscrise în CF nr.39639 Caransebes, în suprafața de 5000 mp și CF nr.39640 Caransebeș, în suprafață de 5000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

22.- Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Caransebeș pe anul 2023.

Prezintă: Primarul municipiului Caransebeș

Punctul 23. – Întrebări.Interpelari.

Punctul 24 .- Diverse.

spot_img

Actualitate