24.8 C
Caransebeş
18.7 C
Reșița
19.7 C
Oţelu Roşu
duminică 26 iunie 2022

ANUNT!

Politică

PROIECT DE DISPOZIŢIEprivind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 17.05.2022 Primarul municipiului Caransebeş,În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 17.05.2022, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. /17.05.2022PROIECTUL ORDINII DE ZIa sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 17.05.20221.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 17.05.2022.2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 12.05.2022.3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de fezabilitate” si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014 – 2020”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5Bran Dorin şi alţi 4

spot_img

Actualitate