12.3 C
Caransebeş
8.7 C
Reșița
12.1 C
Oţelu Roşu
sâmbătă 13 aprilie 2024

Dispoziție

Politică

DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 18.03.2022 Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.03.2022, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. /18.03.2022 PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.03.20221.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.03.2022.2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 07.03.2022.3.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si executarea lucrarilor aferente pentru investitia ,, Lucrari de montaj, panouri protectie din stiplex pe balustrada- pasarela din strada Nicolae Balcescu”, inscrisa in CF. nr. 41513, domeniul public al municipiului Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, executarea lucrarilor de modernizare si reabilitare pentru investitia ,,Reabilitare si modernizare trotuare, strada Teiusului”, inscrisa in CF. nr. 41500 si CF nr. 41503, domeniul public al municipiului Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11

spot_img

Actualitate