32.4 C
Caransebeş
34.7 C
Reșița
30.5 C
Oţelu Roşu
vineri 12 iulie 2024

ANUNT! Ședință de îndată!

Politică

PROIECT DE DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 11.02.2022Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 11.02.2022, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. /10.02.2022 PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 11.02.20221.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 11.02.2022.2.- Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.01.2022.3.- Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului aferent bugetului local din anii precedenti, respectiv a sumei de 5.711.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL Caransebes, pe anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, pe anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 7.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 8.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2022, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din veniturii proprii pe anul 2022 si a programului de investitii pe anul 2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 9.- Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacante de consilier IA la Compartimentul financiar si administrativ din cadrul Clubului Sportiv Municipal Caransebes, in functia contractuala de executie de consilier II in cadrul aceluiasi compartiment. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

spot_img

Actualitate