12.3 C
Caransebeş
8.7 C
Reșița
12.1 C
Oţelu Roşu
sâmbătă 13 aprilie 2024

Deputatul PNL Dumitru Rujan „pentru” dezvoltarea comunităților locale

Politică

Deputatul liberal Dumitru Rujan a votat „pentru” aplicarea coeficientului de ajustare la prețurile materialelor de construcții în lucrările publice de investiții.

Deputatul PNL de Caraș-Severin a votat astăzi, 3 noiembrie pentru adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare importante pentru achizițiile publice.

Prin adoptarea acestei legi se stabilesc măsuri cu privire la ajustarea prețului contractelor de achiziție publică și a contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare prin actualizarea prețurilor aferente materialelor de construcții, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a se ține seama de orice creștere sau diminuare a costului acestor materiale. Datorită acestui proiect de lege vor putea continua investițiile care se derulează pentru dezvoltarea comunităților locale”, specifică parlamentarul de Caraș-Severin.

Prin această Ordonanță se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Coeficientul de ajustare pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice nu se aplică proiectelor finanțate din fonduri europene pentru care ajustările de preț se realizează potrivit prevederilor art. 12 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

spot_img

Actualitate