1.2 C
Caransebeş
-0.3 C
Reșița
0.2 C
Oţelu Roşu
joi 30 noiembrie 2023

Ședință de CL Caransebeș

Politică

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞCONSILIUL LOCAL PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 02.11.2021 Primarul municipiului Caransebeş,În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.11.2021, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /02.11.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZIa sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.11.20211.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.11.2021.2. Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 28.10.2021.3.- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în municipiul Caransebeș – I” – străzile Tudor Vladimirescu, Țarinei, Teiușului, Valea Cenchii, Zăganului, I.C. Bratianu, Vf.Pietrei, Corneliu Baba, Pipirigul Mnare și Râul Alb, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.14.- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în municipiul Caransebeș – II” – străzile Semenic, Aviatorilor, Muntele Mic, Closca, Horia,Sarmisegetuza, George Cosbuc, Zabranului,Simion Barnutiu, Pipirigul Mic, 1 Mai, I.L.Caragiale, Rovine și Arinului, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.15.- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat pentru obiectivul de investiții „Modernizare si extindere trotuare în municipiul Caransebeș ” – străzile Traiasn Doda,Cetatii, Romanilor, Potocului, Calea Severinului, Garii, Traian , Cpt. Iancu Temes și Poiana, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.16.- Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în municipiul Caransebeș ” – străzile Splaiul Sebesului, Gradinilor, Luncii, Pajistei,Dumbravei, avoiului, Florilor, prin Programul național de investiții”Anghel Saligny”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.17.- Proiect de hotarare privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeț in Comisiile de evaluare a probelor de interviu privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct ale unitaților de invațămât preuniversitar de stat de pe raza municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

spot_img

Actualitate