32.4 C
Caransebeş
34.7 C
Reșița
30.5 C
Oţelu Roşu
vineri 12 iulie 2024

Convocare ședință de CL Caransebeș

Politică

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ CONSILIUL LOCAL DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.10.2021 Primarul municipiului Caransebeş,În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, DISPUNE:Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.10.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. Anexa la Dispozitia nr. ………/22.10.2021PROIECTUL ORDINII DE ZIal sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 22.10.20211.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.10.2021.2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.10.2021.3.-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu plic inchis a terenului înscris în CF nr.43722 Caransebeș, nr.cad.43722în suprafață de 57 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.14.- Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.44229 Caransebeș, nr.cad.44229, în suprafață de 2 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.15.- Proiect de hotarare privind vânzarea parcelei de teren inscrisa in CF nr. 31767 Caransebes nr. cad 31767 in suprafata de 269 mp, proprietatea municipiului Caransebes, catre domnul Ungureanu Costica in calitate de proprietar al constructiei edificate pe teren. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.16.-Proiect de hotarare privind dezmembarea terenului înscris în CF nr.43978 Caransebeș, nr.cad. 43978 în suprafață de 32054 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, în vederea darii în administrare către Clubul Sportiv Scolar Caransebes a unei suprafete de 128 mp de teren pentru amenajarea unui teren de antrenament. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.17.-Proiect de hotarare privind darea în administrare către DSVSA Caraș-Severin a unui spatiu în suprafață de 70,60 mp, situat la etajul 1 al imobilului din Piața Gugulanilor Caransebes, str. Piata Lemnelor nr.1,indentificat în CF nr. 39272 Caransebeș, proprietate publică a municipiului Caransebeș, pe termen de 5 ani, Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial din municipiul Caransebeș ,Parcul Teius. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 9.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2021-2022. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 10.-Proiect de hotarare privind atribuirea unor loturi de teren in folosinta gratuita in zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta acordat, ca urmare a renuntarii unor beneficiari. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 11.-Proiect de hotarare privind ajustarea/modificarea tarifelor practicate de SC TRANSAL URBIS SRL pentru activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deseurilor din municipiul Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.312.-Proiect de hotarare privind numirea doamnei Radoi Daniela Nicoleta in functia de administrator al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, incheierea contractului de mandat pe o perioada de 1 an începând cu data de 01.11.2021 și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.3\13 – Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes în Consiliile de Administratie ale Unitatilor de învățământ de pe raza municipiului Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.4 14 – Proiect de hotarare privind desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 15 – Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 16 – Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș, sportivei Copaceanu Georgiana-Anastasia. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 17.- Prezentarea Deciziei Camerei de Conturi Caras-Severin nr. 20/2021 și a Procesului Verbal de Constatare din 30.07.2021 ca urmare a actiunii de verificare efectuata la UAT Municipiul Caransebes. Punctul 18. – Întrebări.Interpelari.Punctul 19.- Diverse.

spot_img

Actualitate