32.4 C
Caransebeş
34.7 C
Reșița
30.5 C
Oţelu Roşu
vineri 12 iulie 2024

Ședință ordinară de Consiliu Local la Caransebeș

Politică

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 31.08.2021 Primarul municipiului Caransebeş,În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. –

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 31.08.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. ………/25.08.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZIal sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 31.08.20211.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 31.08.2021.2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 13.08.2021.3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a listei de investitii pe anul 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.14.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.43883, Caransebeș, în suprafață de 96 mp, aflat in coproprietatea domnilor Cornea Filip – Nicolae si Cornea Sebastian , cu destinația drum in domeniul public al municioiului Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.15.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 . Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.16.- Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii ” editia a XVI-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes” , în perioada 23-26 septembrie 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.17.- Proiect de hotarare privind privind transformarea functiei vacanțe de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Compartimentul Registru Agricol, Inventar Patrimoniu, în functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.58.-Proiect de hotarare privind reorganizarea, actualizarea si modificarea structurii existente, completarea si actualizarea organigramei si modificarea statului de personal / functii din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.5Punctul 9. – Intrebari. Interpelari.Punctul 10.- Diverse.

551 comentariu1 distribuireÎmi placeComenteazăDistribuie

spot_img

Actualitate