32.4 C
Caransebeş
34.7 C
Reșița
30.5 C
Oţelu Roşu
vineri 12 iulie 2024

Ședință ordinară de CL Caransebeș

Politică

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ CONSILIUL LOCAL DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.07.2021Primarul municipiului Caransebeş,În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,DISPUNE:Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.07.2021, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.Anexa la Dispozitia nr. ………/16.07.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZIal sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 23.07.20211.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 23.07.2021.2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 08.07.2021.3.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș, nr.cad. 43172 în suprafață de 1037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat în doua loturi, în suprafața de 500 mp, respectiv în suprafața de 537 mp. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.14.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 2803 mp, înscris în CF nr. 43458 Caransebeș, nr. top 332/2-333/2-334/2-335/2 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes, Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.15.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta unui beneficiar ca urmare a renuntarii la terenul atribuit,. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.16.- Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al municipiului Caransebes, a proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.17.- Proiect de hotarare privind participarea municipiului Caransebes la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).realizat de Asociația Tășuleasa Social. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.18.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE”, zona Racovita, strada D.A. Sturdza, f.nr. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.29- Proiect de hotarare privind respingerea Planului Urbanistic Zonal – ,,ZONA DEPOZITARE SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE SERVICII DE CAZARE SI AGREMENT”. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.110.- Proiect de hotarare privind arondarea Liceului Teologic Baptist Reșița – Secția Caransebeș la Cabinetul medical școlar nr. 1 -Cabinetul Colegiului Național „C.D. Loga”, în vederea asigurării de servicii medicale pentru elevii și perșcolarii ai acestei unități de învățământ . Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.4Punctul 11. – Intrebari. Interpelari.Punctul 12.- Diverse.

spot_img

Actualitate